ZACZYTANI

Dzięki tej ogólnopolskiej akcji, możemy szerzyć idee czytelnictwa wśród najmłodszych pacjentów oraz tworzyć społeczne biblioteki w placówkach medycznych na terenie całego kraju.
www.zsg7.radomsko.pl

Festyn – etymologia słowa

Jest to zabawa urządzana zwykle pod gołym niebem, związana z jakąś uroczystością, często połączona z kiermaszem, konkursami, zawodami.

http://zsg7.radomsko.pl/ FESTYN RODZINNY

Szkolny festyn sportowo – rekreacyjny atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu
Jedną z bardzo atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu jest festyn sportowo-rekreacyjny czyli impreza o charakterze masowym, w której może brać udział od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Mogą to być zarówno dzieci, młodzież, jak i całe rodziny i społeczności szkolne. Atrakcyjność festynu wynika przede wszystkim z treści, którą powinny stanowić dostępne dla wielu uczestników różnorodne konkurencje, zarówno indywidualne, jak i zespołowe.

Uczestnictwo w festynie daje możliwość wspólnego przeżywania radości z samego udziału w imprezie, jak również stanowi ważny element w wychowaniu do rekreacji fizycznej – do umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób czynny. Wspólne uczestnictwo w imprezie pozwala ponadto na zintegrowanie grupy w niej uczestniczącej. Podczas festynu zacierają się różnice związane z wiekiem uczestników, ich poziomem umiejętności i sprawności fizycznej. Mogą brać w nim wspólnie udział tak ludzie zdrowi, jak i niepełnosprawni.

Festyn sportowo-rekreacyjny może też być pierwszym krokiem dzieci do zabawy w sport. Atrakcyjność czynności ruchowych zawartych w programie sprzyja rozbudzaniu zainteresowań oraz motywacji do dalszego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej. Festyn różni się od zawodów sportowych przede wszystkim tym, że każdy biorący w nim udział zwycięża. Tu nie ma lepszych i gorszych, przegranych i zwycięzców. Ma również i tę zaletę, że łączy w sobie wszystkie cechy zabawy.

Zabawa bowiem w najogólniejszym tego słowa znaczeniu to działalność wykonywana dla przyjemności. Według E. B. Hurlock „zabawa oznacza każdą czynność wykonywaną dla przyjemności baz względu na jej końcowy rezultat. Przystępuje się do niej dobrowolnie, a nie pod wpływem siły zewnętrznej lub przymusu”.

Jedną z najbardziej interesujących form zabawowych, używanych najczęściej podczas festynów są zabawy i gry ruchowe, posiadające określone reguły, w których wykorzystuje się naturalne formy ruchu: marsze, czworakowanie, biegi, rzuty, skoki itp. W programie festynu powinny znaleźć się konkurencje o różnym charakterze i stopniu trudności, zarówno indywidualne jak i zespołowe. Liczbę konkurencji należy planować uwzględniając potencjalnych uczestników oraz wykorzystanie przestrzeni, która jest możliwa do zagospodarowania.

Ze względu na swą atrakcyjność powinno się organizować festyny szkolne tak często, jak to jest tylko możliwe, nawet kilka razy w ciągu roku szkolnego. Ponieważ jest to duża impreza, potrzebne jest organizacyjne wsparcie całego grona nauczycielskiego oraz uczniów. Warto też zachęcić do udziału rodziców.

Okazją do zorganizowania takiej imprezy jest np.: początek lub zakończenie jakiejś pory roku, dzień dziecka, szkolne igrzyska a także modny ostatnio Dzień Europejczyka. Użyte w festynie dekoracje i rekwizyty powinny nawiązywać do tego, co było powodem jego zorganizowania. Wszystkie elementy dekoracji oraz sprzęt potrzebny do rozegrania konkurencji powinny być kolorowe i swoją formą przyciągać potencjalnych uczestników. Charakter festynu mogą również podkreślać stroje dzieci biorących w nich udział.

Nie zawsze jednak szkoła dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na bogatą oprawę festynu. Nie oznacza to jednak, że trzeba z tych form rezygnować. Ze względów organizacyjnych bardzo ważne jest nie tylko właściwe rozplanowanie stanowisk do zabaw i gier, ale sam dobór zabaw i gier ruchowych. Oto kilka przykładów zabaw i gier ruchowych do wykorzystania na festynach:
1. Wyścig kulawych strusi: przed linią startu każdy uczestnik przyjmuje pozycję strusia, przekłada jedną rękę pod kolanem uniesionej nogi i chwyta za nos. Na sygnał wszystkie strusie skaczą do mety.
2. Transport piłek: na sygnał zawodnicy starają się podnieść jak najwięcej piłek, które leżą na ziemi i dobiec z nimi do mety. Za każdą piłkę zawodnik otrzymuje 1 punkt.
3. Wiódł ślepy kulawego: jedna z osób ma zawiązane oczy, druga siedzi mu na plecach i kieruje nim tak aby pokonać łatwy tor przeszkód. Każda para, która prawidłowo pokona dystans otrzymuje punkty.
4. Rzut beretem: każdy zawodnik rzuca kolejno beretem. Wygrywa najdłuższy rzut.
5. Obierania jajka na czas.
6. Gąsienica: na sygnał zawodnicy ustawieni w rzędzie trzymają 1 kij i biegną wszyscy razem do mety.
7. Sznur przez ubranie: na sygnał pierwszy zawodnik przeciąga sznur od dołu nogawki do góry i oddaje koniec sznurka następnej osobie, która wykonuje to samo. Wygrywa rząd, który pierwszy wykona zadanie.
8. Walka na oponach: na sygnał zawodnicy starają się za pomocą rąk strącić zawodnika z opony. Każde dotknięcie podłoża to punkt dla przeciwnika. Wygrywa ten, który pierwszy zdobędzie np. 3 punkty.

Więcej ciekawych propozycji zabaw i gier ruchowych do wykorzystania na festynach znajduje się w książce M. Janikowskiej-Siatki, E. Skrętowicza „Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego i festynach sportowo-rekreacyjnych”.

Festyn sportowo-rekreacyjny z założenia powinien dostarczyć każdemu uczestnikowi dużo radości. Przygotowując nagrody należy pamiętać, że jeśli nie można ich przewidzieć dla każdego zawodnika to muszą być one w postaci symbolicznej pamiątki. Można przygotować nagrody np. dla:
– mistrzów poszczególnych konkurencji,
– najmłodszego uczestnika festynu,
– najstarszego uczestnika festynu.

Festyn może się odbyć również bez nagród!

Należy jednak przede wszystkim pamiętać, że na festynie, szczególnie szkolnym liczy się sam udział w każdej konkurencji i dużo uśmiechu na twarzy uczestników.

Królewskie ogrody

Ogród Wilanowski

Pałac Czartoryskich w Puławach

Przydatne linki do naszych małych ogródków i ogrodów przydomowych:

http://majawogrodzie.tvn.pl/

deccoria.pl
e-ogrody.pl
wymarzonyogrod.pl
weranda.pl
murator.pl
ogrodowisko.pl
poradnikogrodniczy.pl
działkowiec.pl
magnolia.pl Czasopismo ogrodnicze

,,Cudze chwalicie swego nie znacie (…)”

Ogród Botaniczny w Łodzi położony jest w zachodniej części miasta w dzielnicy Polesie. Zajmuje powierzchnię 67 ha.

Wraz z parkiem im. J. Piłsudskiego, Ogrodem Zoologicznym i rezerwatem leśnym „Polesie Konstantynowskie” wchodzi w skład ponad 200-hektarowego kompleksu zieleni.

Pierwsza część Ogrodu, o powierzchni 20 ha, została udostępniona do zwiedzania w lipcu 1973 roku. Łódzki Ogród Botaniczny ma charakter parkowo-leśny, jego krajobraz urozmaica m.in.: 12 sztucznie usypanych wzgórz obłożonych granitowymi, wapiennymi i piaskowcowymi blokami skalnymi, 18 zbiorników wodnych, liczne skupiny drzew i krzewów oraz ponad 120-letnia aleja lipowa, będąca pomnikiem przyrody. Integralną częścią Ogrodu Botanicznego jest łódzka Palmiarnia zlokalizowana w Parku Źródliska I, gdzie prezentowane są kolekcje roślin szklarniowych.

W kolekcjach roślinnych Ogrodu Botanicznego znajdują się gatunki flory rodzimej oraz liczne rośliny obcego pochodzenia. Bogate zbiory roślin gruntowych liczące ponad 3,5 tysiąca taksonów, eksponowane są na terenie ośmiu działów tematycznych: arboretum, florze polskiej, dziale roślin leczniczych, zieleni parkowej, ogrodzie japońskim, alpinarium, systematyce roślin zielnych i dziale kolekcji roślin ozdobnych. Ogród Botaniczny posiada także interesującą kolekcję roślin szklarniowych, liczącą ponad 2,5 tysiąca taksonów, zgromadzoną w szklarniach Ogrodu oraz w Palmiarni.

Najciekawszymi kolekcjami roślinnymi Ogrodu są: kolekcja tulipanów, kolekcja piwonii, kolekcja liliowców, kolekcja roślin leczniczych, kolekcja roślin cieniolubnych i jednorocznych, a wśród kolekcji szklarniowych kolekcja palm, sagowców, storczyków oraz kaktusów i sukulentów.

Ogród Botaniczny jest miejscem prowadzenia ochrony gatunków flory rodzimej zagrożonej wyginięciem na stanowiskach naturalnych. Prowadzona jest tu tzw. ochrona ex situ kilkudziesięciu gatunków roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem, takich jak np.: miłek wiosenny Adonis vernalis L., żmijowiec czerwony Echium russicum J.F. Gmel, kosaciec bezlistny Iris aphylla L., len złocisty Linum flavum L., długosz królewski Osmunda regalis L., ostnica Jana Stipa joannis Čelak. s.s., pełnik alpejski Trolius altissimus Crantz, ostnica włosowata Stipa capillata L. W łódzkim Ogrodzie Botanicznym prowadzona jest uprawa oraz mnożenie tych cennych roślin, co umożliwia zachowanie ich puli genowej.

We współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, na podstawie wydanej w 2011 r. „Czerwonej księgi roślin województwa łódzkiego”, zawierającej informacje o ginących w Polsce środkowej taksonach roślin, opracowywane są i realizowane programy ich ochrony. W pierwszej kolejności podejmowane są działania na rzecz gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem, takich jak np. piaskowiec trawiasty Arenaria graminifolia Schrad. czy goździk siny Dianthus gratianopolitanus Vill. Działania te uzyskały poparcie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, wsparcie w realizacji programów zadeklarowała również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi.

W Ogrodzie Botanicznym w ramach realizacji projektu „Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym”, który uzyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi, zapoczątkowano również ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu łódzkiego. W obrębie Skansenu powstaje tradycyjna wiejska zagroda z zabytkową, drewnianą, krytą strzechą chałupą. Będzie tu można obejrzeć zarówno podstawowe wyposażenie dawnego obejścia jak również poznać gatunki i odmiany roślin ozdobnych i użytkowych, które kiedyś uprawiali nasi przodkowie. W 2014 r. na terenie powstającego Skansenu Roślinnego, założono tradycyjny, wysokopienny sad jabłoniowy. Zostało tu posadzonych 140 drzew reprezentujących ok. 70 starych odmian jabłoni takich jak np.: Reneta Kulona, Papierówka, Antonówka, Kosztela, Malinowa Oberlandzka, Kronselka, Grafsztynek Prawdziwy itp. Istotną funkcją tego założenia jest ochrona przed wyginięciem dawnych odmian roślin sadowniczych, stanowiących ważny składnik różnorodności biologicznej i naszego dziedzictwa przyrodniczego oraz promocja ich uprawy poprzez ukazanie wielu walorów wysokopiennych sadów i korzyści związanych z ich posiadaniem.

Ogród Botaniczny pełni również ważne funkcje dydaktyczne, popularyzacyjne i społeczne. Organizowane są tutaj liczne terenowe i warsztatowe zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracownicy Ogrodu oprowadzają po terenie zorganizowane grupy zwiedzających, udzielają konsultacji oraz porad w zakresie uprawy i pielęgnacji roślin. W ciągu roku w Ogrodzie organizowanych jest ponad 20 tematycznych wystaw przyrodniczych oraz imprez plenerowych, którym towarzyszą liczne prezentacje, prelekcje i pokazy. Od 2001 roku realizowany jest program opracowywania ścieżek dydaktycznych („Z chwastami za pan brat”, „Nasze drzewa liściaste”, „Skały Ogrodu Botanicznego”, „Czasoprzestrzeń przyrodnicza”, „Rośliny aromatyczne”, „Ogród Cienia”), które ułatwiają zwiedzającym samodzielne poznawanie przyrody.

Żródło:http://www.zzm.lodz.pl/o-zzm/ogrod-botaniczny

Rodzaje tańca – ZUMBA

Ciekawe informacje można znaleźć na stronie:

http://www.flamencoarte.com/technikitan.htm

Ostatnio modna stała się ZUMBA.

Zumba to połączenie tańca i aerobiku zainspirowane przez latynoskie rytmy. Jeśli kiedykolwiek próbowaliście danse aerobik bądź fat burning to zumba niewątpliwie także przypadnie wam do gustu. Zumba to nowoczesne ćwiczenia fitness, które nie tylko pozwolą ci spalić zbędne kilogramy, ale także wyrzeźbić sylwetkę. Zumba to ćwiczenia odchudzające dla każdej kobiety niezależnie od wieku. Znakomita zabawa, na którą nie trzeba poświęcać zbyt wiele czasu pomoże ci spalić zbędne kilogramy, wyrzeźbić sylwetkę i poczuć się znacznie lepiej. Gorąco polecam!!!

Zwykłe ćwiczenia odchudzające mogą się po czasie wydać nudne, dlatego też fajnie jest mieć jakąś alternatywę i może nią być zumba. Zumba to znakomita zabawa poprzez taniec, przy jednoczesnym spalaniu tłuszczu przez wykorzystywane w tańcu ćwiczenia fitness. Zumba nie tylko dba o naszą kondycję, ale też poprawia nasze samopoczucie, pozwala nam nie tylko czuć się dobrze w naszej skórze, ale też czuć psychiczny komfort i odprężenie.

Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu fitness jakim jest zumba możesz spalić zbędne kilogramy, poprawić kształt swojej sylwetki, zrelaksować się i pozbyć się stresu. Wystarczy kilka minut dziennie poświęcić dla zumby by już po kilku dniach czuć się znacznie lepiej. Proste kroki taneczne z wykorzystaniem ćwiczeń fitness i latynoskie rytmy tj. merenque, salsa, rumba, cha-cha, a także rytmy takie hip-hop czy rytmy orientalne, które towarzyszą nam przy tańcu brzucha potrafią zdziałać cuda.

Zumba przeobraża trening fitness we wspaniałą zabawę. Nie myśli się przy niej o wysiłku, choć wysiłek jest nie mały. Nie nudzimy się, ale bawimy się znakomicie, do tego nie potrzeba dużych nakładów czasowych i siłowni, a wystarczy nam komputer, na którym włączymy sobie wideo z kursem zumby i nieco miejsca w pokoju.

ZUMBA – AEROBIC – ĆWICZENIA

http://www.cwiczenia.org/aerobic/zumba/

Czy Ty o tym wiesz…? Nietypowe święta…29 kwietnia Międzynarodowy Dzień Tańca

„W tańcu możesz pozwolić sobie na luksus bycia sobą” (P. Coelho).

Taniec od wieków odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Ma ogromne znaczenie w kulturze jako forma zabawy i sztuki, obchodzenia obrzędów, ale także w dziedzinie zdrowia – ze względu na jego właściwości terapeutyczne.
Aby zwrócić uwagę na uniwersalizm sztuki tańca i jego pozytywny wpływ na pokonywanie barier politycznych, społecznych i etnicznych, UNESCO ustanowiło w 1982 roku dzień 29 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Tańca. Tę datę wybrano ku czci jednemu z największych reformatorów baletu, francuskiemu tancerzowi i choreografowi Jean-Georges’owi Noverre’owi.

nietypoweswieta.pl

Kolejna witryna sieci „Blog.pl”